Friday, December 24, 2010

Berjuang... Tetapi Tidak Ikhlas?

 
Oleh : Mohd Zailani Ridzwan
Masjid Rinching Hilir


Ramai orang yang berjuang. Tapi tidak seramai itu pula yang berjuang dengan ikhlas. Melalui interaksi dengan Kitabullah dan Nabi Muhammad saw., para sahabat amat memahami bahawa memurnikan (mengikhlaskan) orientasi dan amal hanya untuk Allah adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawarlagi.

Mereka meyakini sepenuhnya bahawa hal itu merupakan kunci untuk memperoleh pertolongan dan dukungan Allah dalam setiap pertempuran yang mereka terjuni, menghadapi musuh-musuh mereka, baik musuh dari dalam diri mahupun dari luar diri mereka.

Mereka menghayati firman Allah swt.:
“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah. Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.”
          [At-Taubah (9):120]

Para sahabat memahami hal itu dan mengaplikasikannya dalam diri mereka. Maka terlihat dalam perilaku mereka. Syadad bin Al-Hadi mengatakan, seorang Arab gunung datang kepada Rasulullah saw. lalu beriman dan mengikutinya. Orang itu mengatakan, “Aku akan berhijrah bersamamu.” Maka Rasulullah saw. menitipkan orang itu kepada para sahabatnya.

Saat terjadi Perang Khaibar, Rasulullah saw. memperoleh ghanimah (rampasan perang). Lalu beliau membahagi-bahagikannya dan menyisihkan bahagian untuk orang itu seraya menyerahkannya kepada para sahabat. Orang itu biasa menggembalakan binatang ternak mereka.

Ketika ia datang, para sahabat menyerahkan bahagiannya itu. Orang itu mengatakan, “Apa ini?” Mereka menjawab, “Ini adalah bahagianmu yang dibahagikan oleh Rasulullah saw.” Orang itu mengatakan lagi, “Aku mengikutimu bukan kerana ingin mendapatkan bahagian seperti ini. Aku mengikutimu semata-mata kerana aku ingin tertusuk dengan anak panah di sini (sambil menunjuk tenggorokannya), lalu aku mati lalu masuk syurga.”

Rasulullah saw. mengatakan,
“Jika kamu jujur kepada Allah, maka Dia akan mengizinkan keinginanmu.” Lalu mereka berangkat untuk memerangi musuh. Para sahabat datang dengan memapah orang itu dalam keadaan tertusuk panah di bahagian tubuh yang ditunjuknya. Rasulullah saw. mengatakan, “Inikah orang itu?” Mereka menjawab, “Ya.” Rasulullah saw. berkata, “Ia telah jujur kepada Allah, maka Allah memakbulkan keinginannya.”
Lalu Rasulullah saw. mengkafaninya dengan jubah beliau kemudian mensolatinya. Dan di antara doa yang terdengar dalam solatnya itu adalah:
“Allaahumma haadza ‘abduka kharaja muhaajiran fii sabiilika faqutila syahiidan wa ana syahidun ‘alaihi” (Ya Allah, ini adalah hamba-Mu. Dia keluar dalam rangka berhijrah di jalan-Mu, lalu ia terbunuh sebagai syahid dan aku menjadi saksi atasnya).”
          (Diriwayatkan oleh An-Nasai)


Anas Bin Malik ra. menceritakan bahawa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. seraya mengatakan, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku orang hitam, buruk rupa, dan tidak punya harta. Jika aku memerangi mereka (orang-orang kafir) hingga terbunuh, apakah aku masuk syurga?” Rasulullah saw. menjawab, “Ya.” Lalu ia maju dan bertempur hingga terbunuh.

Ia lalu dibawa kepada Rasulullah saw. dalam keadaan sudah meninggal. Rasulullah saw. mengatakan, “Sungguh Allah telah membuat indah wajahmu, membuat harum baumu, dan membuat banyak hartamu.” Beliau kemudian melanjutkan, “Aku telah melihat kedua isterinya dari kalangan bidadari mereka berebut jubah yang dikenakannya. Mereka masuk antara kulit dan jubahnya.” (Diriwayatkan oleh Al-Hakim)


Begitulah para sahabat mempraktikkan ikhlas dalam perjuangan. Dan begitu pulalah seharusnya kita mempraktikkannya. Dan jika ada niat yang tidak jelas dalam jiwa selain keikhlasan, maka hendaknya kita ingat hal-hal berikut ini:

Pertama, bahawa Allah mengawasi, mengetahui, mendengar, melihat kita. Firman-Nya: “Dan Dialah Allah (Yang Disembah), baik di langit mahupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan; dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan.”
 [Al-An'am(6):3]

Katakanlah: “Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui.”

Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
[AliImran(3):29]

Kedua, bahawa orang yang riya (ingin dilihat orang) atau sum’ah (ingin didengar orang) dalam beramal akan dibongkar oleh Allah semenjak di dunia sebelum di akhirat. Dan mereka tidak mendapatkan bahagian dari amal mereka selain dari apa yang dinginkannya.

Rasulullah saw. bersabda, “Siapa yang ingin (amalnya) didengar orang, maka Allah akan membuatnya di dengar; dan siapa yang ingin (amalnya) dilihat orang, maka Allah akan membuatnya dilihat orang.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim)


Ketiga, bahawa kekalahan yang diderita kaum Muslimin dewasa ini adalah akibat kezaliman kita sendiri. Firman-Nya: “Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.” [Yunus (10): 44]

Keempat
, bahawasanya ketidakikhlasan menghancurkan amal, besar mahupun kecil. Dan dengan demikian bererti kita telah membuat perjuangan kita bertahun-tahun sia-sia belaka. Allah swt. berfirman: “Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang telah melakukan kezaliman.” [Thaha (20): 111].
“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.” [Al-Furqan (25): 23]
Dan Rasulullah saw. bersabda, “Aku benar-benar mengetahui orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung Tihamah. Lalu Allah menjadikannya bagaikan debu yang tertiup angin.”

Tsauban berkata,


 “Wahai Rasulullah, terangkanlah sifat mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka, kerana kami tidak mengetahui mereka.” Rasulullah saw. menjelaskan, “Mereka adalah termasuk saudara-saudara kamu dan seperti kulitmu. Mereka menggunakan waktu malam seperti yang kamu lakukan, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang jika berhadapan dengan larangan-larangan Allah mereka melanggarnya.”
(Riwayat Ibnu Majah)

Kelima, orang-orang yang beramal bukan kerana Allah adalah orang yang pertama dibakar untuk menyalakan neraka. Dalam hadits panjangnya, Rasulullah saw. menjelaskan nasib tiga kelompok manusia yang celaka di hari akhirat kerana beramal dengan riya.

Keenam, orang-orang yang riya’ akan menjadi teman syaitan pada hari kiamat di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah bagi kita kisah Quzman, seperti yang diterangkan oleh Qatadah –semoga Allah meredhainya.

Beliau menjelaskan, “Di antara kami ada orang asing dan diketahui siapa dia. Ia dipanggil Quzman. Adalah Rasulullah saw. setiap disebut namanya selalu mengatakan bahawa dia termasuk penghuni neraka. Saat terjadi Perang Uhud, Quzman terlibat dalam pertempuran sengit sampai berhasil membunuh lapan atau tujuh orang musyrik. Memang dia orang kuat.Lalu ia terluka lalu dipapah ke rumah Bani Zhufr. Beberapa lelaki dari kaum Muslimin mengatakan kepadanya, ‘Demi Allah, engkau telah diuji hari ini, hai Quzman, maka berbahagialah.’ Quzman menjawab, ‘Dengan apa aku bergembira. Demi Allah sesungguhnya aku berperang tidak lain kerana membela nama kaumku. Jika bukan kerana hal itu aku tidak akan turut berperang. Ketika merasakan lukanya semakin parah, ia mencabut panah dari tempatnya lalu bunuh diri.” (Al-Bidayah Wan-Nihayah, Ibnu Katsir)

Marilah kita bersama ingatkan jiwa kita dengan peringatan-peringatan tersebut agar dalam bergerak, berjuang, dan berkorban (tadhhiyah) senantiasa ikhlas kerana Allah.

Tuesday, December 21, 2010

MARAH?? HEBATNYA KAMU!!!!!


Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, seorang lelaki datang kepada Nabi s.a.w  lalu berkata: “Berwasiatlah kepadaku Ya Rasulullah. Lalu Baginda bersabda: Jangan engkau marah.” Nabi s.a.w mengulanginya sebanyak tiga kali.Setiap manusia ada mempunyai sifat marah, ini adalah fitrah semula jadi yang terdapat pada setiap makhluk yang di ciptakan Allah di dunia ini. Begitu juga haiwan. Contohnya, seekor kucing yang jinak dan manja akan marah apabila kita menyakitinya dengan menarik ekornya beberapa kali.

Tetapi, sifat marah ini bergantung kepada diri kita sahaja bagaimana untuk mengatasinya. Adakah kita akan bersabar menahan sifat marah itu atau melepaskan sifat amarah kita itu tidak kena pada tempatnya.Menurut Imam Al-Ghazali, sikap marah ialah nyalaan api bersumber daripada api Allah yang menyala dan menjulang tinggi sampai naik ke hati. Maka tepulang kepada individu itu untuk cepat marah, marah keterlaluan (marah tidak bertempat), marah pertengahan (mampu mengawal marahnya) atau tidak tahu marah.

Sesungguhnya sifat sabar adalah penghalang daripada sifat marah. Walaubagaimanapun, kesabaran setiap individu itu ada had dan batasnya kerana apabila sudah hilang sifat sabar dalam diri seseorang itu akan timbullah kemarahan...Bersesuaian dengan Sabda Baginda Rasulullah s.a.w,

Marah itu daripada syaitan “Apabila kamu marah, maka jauhilah orang yang kamu marahi. Berubahlah dari tempat kamu berdiri ketika marah. Jika kamu marah semasa berdiri, maka duduklah. Jika kamu marah semasa duduk, maka berdirilah”

Malahan Rasulullah s.a.w bersabda lagi yang bermaksud,

"Orang yang paling gagah perkasa diantara kamu semua ialah orang yang dapat mengalahkan nafsunya diwaktu marah dan orang yang tersabar diantara kamu semua ialah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain padahal ia berkuasa untuk membalasnya." 
          (Riwayat Ibnu Abiduyya dan Baihaqi)

Maka, bukan mudah untuk membuang sifat amarah di dalam setiap individu muslim itu sendiri. Tidak dinafikan juga adakala kita boleh mengawal diri kita daripada sifat marah, dan adakala kita tetap terlepas juga, kita hanya insan biasa di sisiNya. Namun,  kita boleh mengatasinya dengan bijak untuk menjadi seorang individu muslim yang hebat dalam mengatasi marahnya. Allah akan menenangkan hamba-hambaNya yang sabar. 

Apabila kita marah, hendaklah kita mengambil wudhu’, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan memperbanyakkan zikir untuk mengawal dan mengurangkan sifat marah yang menyala-nyala itu. Hendaklah kita bertanya kepada diri kita adakah layak untuk kita marah kepada seseorang itu dan sesuatu perkara yang berlaku? Dari mana datang nya sifat marah itu?

Untuk mengendalikan sifat marah ini mempunyai kedudukan dan cara tersendiri. Mereka bukan sahaja disukai oleh makhluk di dunia, malah dicintai oleh Allah.


Allah berfirman:
"Bersegeralah kamu menuju keampunan dari Tuhanmu serta mendapatkan syurga yang luasnya seluruh langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa. Iaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit dan  orang-orang yang suka menahan amarahnya dan gemar pula memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan."
           (Al Imran 133-134)

Jom bersama-sama kita perbaiki diri dan sucikan hati kita! Moga-moga  kita tergolong dalam golongan orang-orang yang diberikan petunjuk dan sentiasa dalam keredhaanNya.
Wallahualam..

Friday, December 10, 2010

Sami Yusuf - HealingIt’s so hard to explain
What I’m feeling
But I guess it’s ok
Cause I’ll keep believing
There’s something deep inside
Something that’s calling
It’s calling you and I
It’s taking us up high

Healing, a simple act of kindness brings such meaning
A smile can change a life let’s start believing
And feeling, let’s start healing
 
Heal and you will be healed
Break every border
Give and you will receive
It’s Nature’s order
There is a hidden force
Pulling us closer
It’s pulling you and I
It’s pulling us up high


Healing, a simple act of kindness brings such meaning
A Smile can change a life let’s start believing
And feeling, let’s start healing


Hearts in the hand of another heart and in God’s hand are all hearts
An eye takes care of another eye and from God’s eye nothing hides
Seek only to give and you’ll receive
So, heal and you will be healed
 

قلب بين يدي قلب و بيد الله كل قلب
عين ترعى عينا، وعين الله ترعى
كلمة طيبة صدقة
تبسمك لأخيك صدقه
كل معروف صدقة
اللهم اشف شفاءً لا يغادر سقماً


Song Name: “Healing”
Written and Produced:
Sami Yusuf
Lyrics co-written:
Dr. Walid Fataihi

Saturday, December 4, 2010

...WARKAH HATI BUAT WANITA..."Kerana dirimu begitu berharga." Biasa mendengar kata-kata ini diselitan iklan rancangan-rancangan televisyen. Model wanita rupawan pasti menjadi alat untuk mempromosikan produk kosmetik dan kecantikan. Tanpa disedari, diri yang bangga dipertontonkan sebenarnya telah diperalatkan oleh pihak yang ingin mengaut keuntungan.

Cantik.. adakah pada rupa? Soalan yang pasti jawapannya 'Ya' secara umum.

Tetapi jikalau lelaki memilih isteri hanya semata melihat cantik itu pada rupa, andai hilang cantik itu berubahlah setianya nanti. Mata mula meliar mencari yang jelita. Cinta pudar bertukar rasa.
Namun jika cantik itu dilihat pada budi, kerut di wajah isteri seakan hilang pergi kerna terkenang baiknya budi isteri. Cinta yang disemai semakin utuh bersemi dan terbinalah kasih yang abadi ke syurga-Nya nanti.

Wanita yang dikasihi sekalian,
Jangan kau menilai cantik itu hanya pada paras rupa, bukan itu sebenarnya menjadi ukuran. Kerana pasti nanti ada yang melihat kecantikanmu andai dirimu berakhlak mulia. Kerana akhlak itu tempat tertambatnya cinta pada mata yang melihat.

Andai cantik tetapi tidak berakhlak, ibaratnya seperti bunga dedap. Indah luaran tetapi baunya tidak tertahankan bagi yang menghidu. Mendekati hanya kerna indah, tetapi untuk berlama-lamaan sungguh tidak sanggup sekali.

Andai kurang cantik di mata manusia, tetapi berakhlak mulia, ibaratnya seperti bunga seroja. Biar putih salju, tetapi manisnya dihirup sang lebah menghasil madu. Memberi manfaat pada yang memerlu.
Andai cantik juga berakhlak mulia, itu adalah tambahan buat dirimu. Ibarat mawar menguntum indah, wanginya menarik sesiapa yang mendekati. Namun kecantikannya bukan mudah untuk direnggut kerana ada duri yang tajam mengawasi.

Di antara kuntum-kuntuman bunga ini, jadilah dirimu seperti mawar. Namun andai dirimu bukanlah sejelita pandangan manusia, cukuplah dirimu untuk punyai akhlak yang mulia. Suatu hari nanti, pasti ada lebah yang mengintai meminta izin penuh kesopanan untuk menyunting manismu di taman larangan.
Satu yang kau perlu ingat, kecantikanmu bukan barang tontonan untuk dipamerkan untuk semua lelaki, ia hanya buat suamimu. Yang Allah ciptakan buatmu sebagai pelengkap dan pelindung dirimu. Jagailah hak Allah, nescaya Allah akan menjaga hakmu.


Ketaatanmu untuk menutup aurat itu adalah hak Allah yang perlu kau jagai. Ibarat Dia menumbuhkanmu di taman larangan, ibu bapamu yang menyemaimu dan menjagaimu sehingga tiba saatnya nanti kau akan dibawa keluar oleh seseorang yang boleh menjagaimu pula dengan izinnya. Kerana itu, sebelum engkau dibawanya, hendaklah dirimu bersedia serta menjaga maruah dan ketaatanmu hanya kerana-Nya.
Wanita muslimah yang dikasihi.

Diriku yang hanya sebutir pasir di lautan manusia ini ingin rasanya membawa kalian bersama mengerti bahawa kehidupan ini bukan kehidupan yang kekal. Tiba saatnya pasti kita kan pergi. Kecantikan yang dibangga-banggakan sekian manusia jua tidakkan memanfaatkan kelak. Yang dikira adalah amal soleh, doa anak-anakyang soleh/solehah dan amal jariah. Bukankah semuanya menuntut sebuah akhlak yang mengalir dalam diri dan hati kita??

Ingatanku ini seawalnya hanya kutujukan buat diriku, dan ingatan kasihku pada kalian memungkinkan tanganku ringan mencoretkannya. Kumohon Allah pelihara kehidupan kita dengan keberkatan yang berpanjangan. Semoga bertemu di syurga-Nya kelak insyaAllah. 
Ameen ya Rabbal Alamin..

http://www.iluvislam.com/tazkirah/nasihat/1191-warkah-hati-buat-wanita.html

Monday, November 29, 2010

POSITIVE THINKING

Bismillahirrahmanirrahim....
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani....


Ana baru je usai balik dari program The Retreat FPM [Forum Perwakilan Mahasiswa]....Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Illahi kerana ana diberikan peluang untuk mengikuti program ini... Banyak perkara baru yang ana belajar dari program ini.. Misi utama program ini adalah untuk memahami dan membina Tanzim Mahasiswa di IPT masing- masing...


Berbalik kepada tajuk, disini ana nak kongsi sedikit apa yang ana dapat diprogram ini...
POSITIVE THINKING...
Untuk melahirkan minda yang positive, kita mestilah sentiasa husnuzon (bersangka baik) 
pada setiap perkara yang berlaku.
"Barang siapa yang bersangka baik, baiklah dia"


Orang mukmin yang berjaya mestilah minda positive...kita perlulah melatih diri kita
sentiasa menjadi individu yang positive... Malah, menurut kajian sains
orang yang sentiasa berzikir juga akan menjadi sentiasa minda positive...


Dalam melakukan kerja dakwah, perlulah kita tanamkan dalam diri iaitu minda positive....
Cara-cara melahirkan minda positive

Sentiasa bersangka baik dan mengingati Allah..
 Contohnya hendaklah kita sentisa bersangka baik terhadap ikhwah dan akhawat yang
bersama-sama dengan kita dalam satu organisasi di dalam semua keadaan..
serta mengingati Allah dengan berzikir dan beribadah kepadaNya..

Usaha sehabis baik ( sehabis sedaya )
"Bertaqwalah kamu, semampu kamu"
Contohnya al-Mujahidin..orang-orang yang berjihad pada jalan Allah akan 
berusaha sampai ke titik pengakhiran..
Dan hendaklah kita sentiasa ikhlaskan diri  serta  perbaiki diri kita dahulu..
"Fa iza fazamta, fa tawakkal 'alallah"

Yakin pada diri
Keyakinan kita kepada hakikat yang kita bawa perlu ada pada diri..
Iaitu setiap apa yang kita bawa ini ada kebenarannya, InsyaAllah pasti akan ada 
kebaikan dan ganjaran diakhirat nanti...

Istiqomah dan Istimral
Kerja dakwah ini hendak lah sentiasa berterusan serta usaha yang berterusan dan dinamik..
sentiasa makin meningkat bukan mengundur... matlamat utama adalah mardhotillah..
 Hanyalah semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah...

Menjadikan kegagalan sebagai usaha untuk berjaya
Gagal sekali tidak bermakna akan gagal selamanya..
Hendaklah kita belajar daripada kegagalan..Jadikan kegagalan sebagai satu motivasi untuk kita
maju kehadapan..

Tidak mudah putus asa
Janganlah kita mudah merasa putus asa, kerana sifat putus asa ini hanya ada pada orang kafir..

Dan yang terakhir sekali...

Kemahuan yang kuat
Tanamkan kemahuan pada diri..
sekiranya dia mahu, baru dia mampu untuk melakukan...
..... InsyaAllah.....

Akhirullah kalam untuk post kali ini...
Apa yang baik datang nya dari ALLAH, apa yang kurang datangnya 
daripada kelemahan diri saya sendiri...
Wallahua'lam

Thursday, November 25, 2010

::::BUAT SAHABAT MUSLIMAH:::::

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
Buat sahabat-sahabat muslimahku yang disayangi serta diri ini sendiri....
Marilah kita renung-renungkan bersama


Firman Allah Ta'ala:
" Katakanlah kepada wanita beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya "
[QS. An-Nur 24:31]

Dengan menahan diri dari memandang lelaki ajnabi (bukan mahram) dia mentaati perintah Allah Ta'ala dan memiliki sifat wanita mulia yang selalu menahan pandangan mata mereka, iaitu suatu sifat yang sangat disukai oleh lelaki Mukmin. Ini merupakan keperibadian wanita Muslimah yang mulia, solehah dan suci sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran.

Firman Allah Ta'ala:
" Dan di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni Syurga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh Jin "
[QS. Ar-Rahman 55:56]

 " Ya Allah, izinkan sahabatku menjadi sekuntum bunga yang dihiasi dengan kelopak akhlak mulia, harum wanginya dengan ilmu agama, cantiknya kerana iman dan takwa. Namun keindahan zahirnya disimpan rapi, biar menjadi rahsia yang kekal abadi. Bukan perhatian mata ajnabi yang menjadi punca fitnah hati dari lelaki yang berjiwa sepi. Wajahnya bukan mengundang dosa, timbulkan duri yang memagari diri agar terpelihara dari noda duniawi yang menghalangkan harum sejati untuk Engkau calonkan dirinya sebagai bidadari Syurga-Mu, amiin "

Wednesday, November 24, 2010

....MENGUKUR SEBUAH CINTA....Di dlm Kitab Hayatus Shahabah, halaman 524-525 diriwayatkan kisah berikut:

Menjelang Perang Uhud, Abdullah bin Jahsy mengajak sahabatnya, Sa’d bin Abi Waqqash utk berdoa. Ajakan itu dipersetujui oleh Sa’d. Keduanya mulai berdoa. Sa’d berdoa terlebih dahulu:

“Tuhanku, jika nanti aku berjumpa dgn musuhku, berilah aku musuh yg sgt perkasa. Aku berusaha membunuh dia dan dia pun berusaha membunuhku. Engkau berikan kemenangan kpdku sehingga aku berhasil membunuhnya dan kemudian mengambil miliknya (sebagai rampasan perang).”

Abdullah mengaminkannya. Tiba giliran Abdullah berdoa:

“Tuhanku, berilah aku musuh yg gagah perkasa. Aku berusaha membunuhnya, dan ia berusaha membunuhku. Kemudian ia memotong hidung dan telingaku. Kalau nanti aku bertemu denganMu, Engkau akan bertanya: ‘Man jada’a anfaka wa udzunaka?’ (Siapa yang telah memotong hidung dan telingamu?). Aku akan menjawab bhw keduanya terpotong ketika aku berjuang di jlnMu dan jln Rasulullah (fika wa fi rasulika). Dan Engkau, ya Allah akan berkata: ‘Kamu benar!’ (shadaqta).”

Sa’d mengaminkan doa Abdullah tersebut. Keduanya berangkat ke medan Uhud dan doa keduanya dimaqbulkan Allah.

Sa’d bercerita kpd anaknya, “Duhai anakku, doa Abdullah lbh baik drp doaku. Di senja hari aku lihat hidung dan telinganya tergantung pd seutas tali.”

Kisah ini tlh melukiskan sebuah cara utk mengukur cinta kita pd Allah. Sementara ramai yg berdoa agar mendapat ini dan itu, seorang pencinta sejati akan berdoa agar dpt bertemu dgn Kekasihnya sambil membawa sesuatu yg boleh dibanggakan.

Ketika di Padang Mahsyar nanti Allah bertanya kpd anda: “Dr mana kau peroleh hartamu di dunia?” Anda akan menjawab, “Harta itu ku peroleh dgn kolusi dan korupsi, dgn memalsu kuitansi, dgn mendapat cipratan komisi.”Allah bertanya lagi, “Apa saja yg tlh engkau lakukan di dunia?”
“Ku hiasi hidupku dgn dosa dan nista, tak henti-hentinya ku cintai indah dan gemerlapnya dunia hingga aku dipanggil menghadapMu.” Allah dgn murka akan menjawab, “Kamu benar!”

Bandingkan dgn seorang hamba lain yg ketika di Padang Mahsyar berkata kpd Allah:

“Tlh ku tahan lapar dan dahaga di dunia, tlh ku basahi bibirku dgn zikir, dan tlh ku curahkan waktu dan tenagaku utk keagungan namaMu, tlh ku hiasi mlm ku dgn ayat suciMu dan tlh ku letakkan dahiku di sejadah utk bersujud pd kebesaranMu.”

Dan Allah akan menjawab, “Kamu benar!”

Ya Allah.. adakah kebahagian yg lbh dr itu; ketika seorang hamba menceritakan amalnya dan Allah akan membenarkannya.

Mahukah kita pulang nanti ke kampung akhirat dgn membawa amal yg boleh kita banggakan? Mahukah kita temui Kekasih kita sambil membawa amalan yg akan menyenangkanNya?

Fikir-fikirkan dan renung-renungkan sendiri dalam diri setiap insan...Thursday, November 18, 2010

...MENGAJAR ILMU DAN MEMBUKUKANNYA...Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud:

"Sesiapa yang mengajak kepada satu petunjuk maka dia akan memperoleh pahala seperti
pahala-pahala orang yang mengikutinya, yang mana pahala mereka tidak
dikurang sedikit pun.
Dan sesiapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia mendapat dosa seperti
dosa orang yang mengikutinya, yang mana dosa mereka sedikit
pun tidak dikurangkan"......

[ Riwayat Muslim, Abu Daud & al-Tirmizi]

Sunday, November 14, 2010

6 Cabaran Menjadi Penulis Blog Muslim..

(Peringatan untuk diri. Kuhadiahkan buat para pejuang yang sama-sama berada di daerah ini. Semoga kita menjadi orang yang bekerja dengan nilai itqan. Berusaha ke arah yang terbaik!)

1. Niat
Keep your intention clean. Pada pengamatan saya, ini merupakan cabaran yang terbesar dihadapi oleh semua penulis blog Muslim. Mari kita sama–sama semak semula niat dan tujuan kita menulis blog. Niat adalah perkara pokok dalam agama. Ia menentukan sama ada sesuatu yang kita lakukan menjadi amalan soleh atau nanti terbuang menjadi satu kesia-siaan.
Untuk menulis entri blog, semestinya penulis menggunakan aset terpenting dalam hidup iaitu jiwanya. Apa yang saya maksudkan dengan jiwa? Itulah dia masa yang Allah S.W.T. peruntukkan untuk kita hidup di dunia. Mencari bahan, menghadam, menulis, melakukan kerja-kerja editorial, menerbitkan serta menyemak semula. Semua ini memerlukan kepada masa. Masa yang ada pada kita sifatnya berkurangan. Susut. Tidak bertambah. Suka tidak suka kita semakin hampir kepada titik akhir saat berada dan menikmati kehidupan di dunia. Maha rugi jika kita tidak berusaha menukarkan masa yang kita ada kepada sesuatu yang kekal abadi dan dapat membantu kita dalam kehidupan sebenar di akhirat nanti. Rugi amat jika kita tidak menukarnya menjadi amal soleh yang menjadi jalan meraih kasih dan rahmat Allah. Hal ini hanya dapat dicapai dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharapkan rahmat dan balasan daripada Allah S.W.T.

Kita selalu diseru dengan seruan untuk menjaga niat dan membetulkan niat kita. Mengapa perkataan MENJAGA dan MEMPERBETUL digunakan? Menjaga niat untuk senantiasa ikhlas adalah pekerjaan yang sangat sukar dan hal ini diakui oleh sekian banyak alim-ulama’ dan orang-orang soleh. Apabila kita disuruh menjaga sesuatu, contohnya, seorang ibu berpesan kepada anaknya agar menjaga baju sekolah, jangan bermain sehingga kotor, maka dengan sendirinya ia memberikan gambaran kepada kita bahawa baju tersebut terdedah kepada pelbagai jenis kotoran dan boleh dikotori. Begitu juga halnya dengan niat manusia. Ia terdedah kepada pelbagai kotoran, noda dan dosa dan ia BOLEH dikotori dan dinodai. Pelbagai bentuk lintasan hati, pujuk rayu nafsu dan syaitan yang sedikit demi sedikit memesongkan niat walaupun pada asalnya ia bersih dan lurus.

Lalu apabila berlaku perkara ini, hendaklah seorang muslim itu berusaha untuk meluruskan kembali niatnya sekiranya ia terpesong, membersihkannya kembali sekiranya ia kotor dan mensucikannya kembali jika ia ternoda. Jika pada baju; debu, tanah, cat, darah, najis dan hitam arang boleh jadi punca kekotoran, pada niat pula; keinginan-keinginan duniawi – populariti(mahu melihat dirinya popular seperti blogger-blogger terkenal), diminati/digilai banyak gadis/jejaka, mendambakan imbalan dunia seperti wang, pangkat, dan lain-lain subjek berupa materi; bisa menjadi kotoran yang menodai kesucian niat seorang manusia. Lalu kita perlu kepada tazkirah(peringatan) dan tarbiyah(pendidikan) yang berterusan kerana selama kita hidup, selama itu kita sentiasa memasang pelbagai niat dan niat ini selamanya perlu dijaga.
Sebagai manusia biasa, niat kita tidak akan tiba-tiba menjadi ikhlas tanpa hidayah dan usaha berpanjangan daripada pihak kita. Jangan meninggalkan satu-satu amalan hanya dengan alasan kita masih belum ikhlas. Jika amalan itu baik, maka kerjakanlah! Dan dalam masa yang sama belajarlah erti keikhlasan semasa kamu mengerjakannya. Baik bagi seorang penulis blog muslim atau muslim pada pekerjaan mereka yang lainnya; niat amat penting!
2. Benar
Apabila kita menulis, ada pula yang membacanya. Maka berlaku proses pemindahan ilmu, maklumat, informasi atau apa sahaja panggilan kita kepadanya. Dalam selirat jaringan sesawang di alam maya ini, lambakan ilmu menjadi ancaman kepada orang yang malas dan tidak mahu ambil peduli tentang kesahihan ilmu yang diperolehnya.
Penyakit ‘copy and paste’ tidak hanya menyerang penulisan ilmiah di institusi pendidikan, malah turut meresap menjadi modus operandi dalam mendapatkan ilmu pengetahuan di zaman ini. Mengharapkan semua orang mempunyai kesedaran dan keseriusan dalam memastikan kesahihan ilmu yang mereka peroleh menghampiri mustahil. Maka, para penulis blog, orang-orang yang menyajikan pelbagai jenis makanan beserta lauk-pauk kepada minda dan rohani pembaca perlu mengusahakan perkara ini. Menulis perlu dengan ilmu. Ilmu diperoleh melalui pembacaan, menghadiri majlis-majlis ilmu, mendengar kuliah-kuliah di radio, atas talian(seperti di youtube dsb.). Hal ini sangat penting kerana orang yang tiada apa-apa tidak akan dapat untuk member apa-apa. Untuk mengisi kita perlu berisi.
Tetapi perlu juga diingatkan; tidak mungkin kita akan habis penuh mengisi ‘ruang ilmu’ kita. Pencarian ilmu tidak ada penghujungnya. Tiada noktah. Maka tiada gunanya kita menunggu untuk mendapatkan kelulusan tertinggi dalam ikhtisas akademik, dilantik menjadi mufti, baru kita ingin berkongsi ilmu. Sebaliknya berkongsilah sekadar kemampuan kita. Seiring dengan usaha kita menambah pengetahuan yang kita ada. Pilihlah topik yang kita punya ilmu pengetahuan tentangnya. Bukan menulis secara sembarangan.
Ingat, yang ingin kita sebarkan adalah kebenaran, bukan kebatilan. Yang ingin kita peroleh adalah pahala dan redha, bukannya dosa dan murka. Jadilah orang yang benar dan membenarkan perkara yang benar walaupun kadangkala kebenaran itu rasanya tidak seenak kebatilan. Kerana jika batil itu enak, enaknya hanya sementara. Ia akan bertukar menjadi sepahit-pahit perkara di akhirat. Sebaliknya kebenaran itu selalu akan menjadi manis semasa di dunia lagi(syahid, kemenangan Islam) dan kemanisannya berterusan hingga ke negeri kekal abadi nanti.
3. Amali
Walk the talk. Cabaran ini selalu kita lupakan. Allah menempelak dalam al-Quran akan golongan yang menyeru kepada kebaikan sedangkan mereka melupakan diri sendiri. FirmanNya:
“Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab Allah, tidakkah kamu berakal?”
(Al-Baqarah 2: 44)
Segala seruan dalam bentuk visual(video, teks) mahupun audio(MP3 lagu, ceramah dsb.) dalam blog sampai kepada panca indera kita terlebih dahulu. Seharusnya kita menjadi orang yang pertama-tama mengambil ‘ibrah(pengajaran) daripada pesan dan nasihat serta seru-seru yang kita paparkan di blog kita. Sewajarnya kitalah insan yang berusaha mengamalkan apa yang kita kongsikan dengan sidang pembaca blog atas talian.
Bukankah kita serukan apa yang kita imani(percaya)? Bukankah iman itu dibenarkan dengan amalan? Jika kita sendiri tidak beramal, maka jatuhlah kita ke dalam gaung kerugian bersama-sama dengan kelompok manusia yang melakukan perkara sepertinya; menyeru manusia lain tetapi diri sendiri terabai. Bukankah jalan yang kita pilih ini pertama-tamanya sebagai usaha islah (pembaikan) diri kita sendiri? Takutlah kepada peringatan Allah itu. Semoga kita menjadi golongan beramal dengan apa yang kita katakan.
4. Kualiti
Blog adalah medium masa kini yang menjadi cerminan kepada keperibadian seseorang. Ia menjadi duta digital yang mewakili individu mahupun organisasi. Ia adalah wajah kita dan mahu tidak mahu menjadi sebahagian daripada wajah agama(pada persepsi umum). Tanggapan pertama (first impression) terhasil dengan melihat sepintas lalu laman sesawang ini. Menghasilkan penulisan dan lain-lain karya di blog seorang muslim bukanlah satu perkara yang sepatutnya dilakukan dengan wewenang(sesuka hati) apatah lagi secara semberono. Apatah lagi blog seorang Muslim boleh sahaja dilayari oleh orang-orang bukan Islam yang sedang mencari-cari kebenaran. Ia juga adalah panji-panji kita di medan pertempuran maya ini. Terlalu banyak blog dengan pengisian yang memesongkan manusia menjauh dari Allah. Kita perlukan ‘sesuatu’ supaya di hadapan orang-orang kuffar kita boleh berasa ‘izzah(megah). ‘Izzah dengan Islam yang menjadi identiti blog kita. Kualiti; penilaiannya berbeza daripada seorang individu dengan individu yang lain.
Mungkin kita boleh melihat beberapa aspek umum yang terkandung pada sisi ini:
 • Isu
 • Susunan isi/Pengolahan
 • Pemilihan/kesahihan maklumat dan fakta
 • Gaya bahasa/pemilihan perkataan
 • Tanda bacaan/ejaan/tatabahasa
 • Rujukan (jika ada-artikel yang diambil daripada laman lain perlu diberikan kredit sebagai tanda profesionalisme, hormat, jujur dan terima kasih kepada empunya artikel berkenaan)
 • Kekerapan posting artikel(tidak terlalu lama jaraknya hingga menyebabkan pembaca hilang minat untuk selalu menziarahi blog kita).
Mungkin kondisi yang tersenarai masuk dalam kategori ideal. Sekiranya ya, maka berpeganglah dengan kata-kata ini: “Tidak dapat buat semua, jangan tinggal semua.” Berbuatlah mengikut keupayaan diri.
5. Akhlak
Rasulullah s.a.w. diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tanpa akhlak, manusia seperti binatang, melanggar segala sesuatu dan tidak menghiraukan kesannya. Tiada lapangan yang terkecuali daripada adab termasuklah bidang penulisan dan ber-blog.
Dalam kes ini, kuncinya adalah pada BAHASA. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan pemikiran kita. Pemilihan kosa kata dan penggunaan bahasa boleh membezakan antara penulis-penulis blog. Bila kita menulis, kita ingin pembaca menerima sedikit-sebanyak input (nasihat, ilmu dsb.) yang kita muatkan dalam setiap entri kita. Mungkin ia berbentuk peringatan(sesuatu yang pernah diketahui pembaca, dan diulang-hidang oleh kita dengan nafas baru). Mungkin juga ia adalah input baru yang segar dalam usaha kita mengislahkan masyarakat umum. Maka, kita perlu memenuhi satu pra-syarat yang kadangkala kita terlepas pandang. Itulah apa yang saya istilahkan sebagai politik jiwa atau psikologi.
Cuba anda bayangkan; sang A yang mahu memberikan sepotong kek kepada si B yang sedang kelaparan. Sang A punya niat yang murni supaya kelaparan B akan hilang dengan asbab pemberian kek tersebut. Sebaik bertemu si B, sang A melemparkan kek itu ke lantai seraya berkata:
“HOI, AMBIK NI! DAH LAPAR TAK TAHU NAK PERGI BELI?! TUNGGU ORANG BAGI PULA, MENGADA-NGADA! KAU INGAT ORANG KESIAN SANGAT DENGAN ENGKAU?! SEKARANG JILAT, JILATLAH KEK TU!!”
Dalam masa yang sama niatnya dirasakan sang A masih murni; mahu mengubat kelaparan si B.
Ironi bukan?
Begitulah lagaknya penulis blog yang mahu menyatakan kebenaran, menyampaikan pesanan, tetapi mengambil kaedah yang saya kira silap untuk sampai kepada cita-cita dan niatnya yang murni itu. Apatah lagi jika subjek yang ditujukan pesanan itu adalah saudara seakidah dengannya. Tiada akhlak. Tidak beradab. Membelakangkan hikmah. Marilah kita sama-sama memperbaiki diri. Moga dengan usaha kita menjadi pengendali blog yang berakhlak, Allah memperkenan mengampunkan dosa-dosa kita.
6. Istiqamah
Kelangsungan dalam beramal walaupun sedikit adalah satu anjuran dalam agama Islam. Turun naik semangat dalam mengendalikan blog juga merupakan perkara yang perlu dihadapi oleh para pengemudi blog Muslim. Bagi yang menulis tanpa matlamat jelas, maka kemungkinan untuk terhenti di tengah jalan adalah tinggi. Blog-blog terbiar kadangkala menjadi isu yang mengusik jiwa pengendalinya. Mungkin ada beberapa perkara yang boleh saya kongsikan untuk menghadapi perkara seperti ini:
 • Niat perlu senantiasa perbaharui dan bebas daripada kongkongan asbab keduniaan-kerana yang di dunia tidak kekal, hilang sebab, hilang usaha.
 • Himmah(Keazaman) yang tinggi-bertekad dan meletakkan target peribadi untuk mengemaskini blog
 • Ilham atau idea kadangkala perlu dijana, tidak datang sendiri. Banyakkan membaca, berfikir serta merenung kejadian di sekeliling kita.
 • Jika blog sudah terbiar untuk satu tempoh yang agak panjang, rasa malas dan bosan akan bertumpuk-tumpuk. Untuk itu, bolehlah kiranya kita menukar appearance atau penampilan blog kita (dengan mengenakan tema baru misalnya). Semoga dengan itu kita juga akan memotivasi diri kita. Seakan-akan melihat ‘wajah baru’. Kemudian barulah perlahan-lahan menambah kandungan blog.
 • Berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan untuk terus beramal dalam lapangan ini.

http://pembinabangi.com/2009/10/6-cabaran-menjadi-penulis-blog-muslim/